Street Names Bilingual List - T

EnglishIrish
Tadhg Barry Road Bóthar Thaidhg de Barra
Tara Court Cúirt na Teamhrach
Tara Lawn Plásóg na Teamhrach
Temple Hill Lawn Plásóg Chnoc an Teampaill
Templeacre Avenue Ascaill Acra an Teampaill
The Acre An tAcra
The Circle An Ciorcal
The College An Coláiste
The Crescent An Corrán
The Grove An Garrán
The Lawn An Phlásóg
The Manor An Mainéar
The Maples Na Mailpeanna
The Marina An Mhuiríne
The Mews An Eachlann
The Orchard An tÚllord
The Orchards Na hÚlloird
The Paddock An Bhanrach [SÓC]; 
An Paideac [Logainm.ie] 
The Priory An Phrióireacht
The Ridgeway Bealach an Droma [Logainm.ie]; 
Bealach an Mhullaigh [SÓC] 
The Rise An tArd
The Village Green Faiche an tSráidbhaile
Thomas Kent Park Páirc Thomáis Ceannt
Thomas Davis Street Sráid Thomáis Dáibhis
Thomas Street Sráid Thomáis
Thomond Square Cearnóg Thuamhan [Logainm.ie]; 
Cearnóg Thuathmhumhan [SÓC] 
Thornhill Terrace Ardán Chnoc na Sceiche;
(or) Ardán Chnoc na Spíne [SÓC] 
Thornhill Villas [alternative name for Thornhill Terrace] Bailtíní Chnoc na Sceiche
Tiffany Downs Mulláin Tiffany
Tinkers Cross Crosaire na dTincéirí
Tivoli Dock and Industrial Estate Duga agus Eastát Tionscail/Tionsclaíoch/Tionsclaíochta Tivoli
Tivoli Estate Eastát Tivoli
Tobin Street Sráid an Tóibínigh
Togher An Tóchar
Togher Industrial Estate Eastát Tionscail/Tionsclaíoch/Tionsclaíochta an Tóchair
Togher Road Bóthar an Tóchair
Tonyville Bailtín Antaine
Tonyville Mews Eachlann Bhailtín Antaine
Tory Top Road Bóthar na mBuaircíní
Tower Street Sráid an Túir
Trabeg Avenue Ascaill na Trá Bige
Trabeg Lawn Plásóg na Trá Bige
Tracton Avenue Ascaill an Tráchta Fhinn
Tracton Lawn Plásóg an Tráchta Fhinn
Tracton Place Plás an Tráchta Fhinn
Trafalgar Hill Cnoc Trafalgar
Tramore Road Bóthar na Trá Móire
Travers Street Sráid an Tréibhisigh
Tuckey Street Sráid Tuckey
Turners Cross Crois an Tornóra [Logainm.ie]; 
(nó) Crosaire Tuirnéir [SÓC] 
Previous Next
BrowseAloud
Cork City Libraries, Grand Parade, Cork, Ireland.
Contact us: Tel. +353 21 4924900 | Fax. + 353 21 4275684 | Email: libraries@corkcity.ie