Street Names Bilingual List - R

EnglishIrish
Railway Place Plás an Iarnróid
Railway Street Sráid an Iarnróid
Rathmore Buildings Foirgnimh na Rátha Móire
Rathmore Lawn Plásóg na Rátha Móire
Rathmore Park Páirc na Rátha Móire
Rathmore Road Bóthar na Rátha Móire
Rathpeacon Road Bóthar Ráth Phéacain
Ravensdale Avenue Ascaill Ghleanntán na bhFiach
Ravensdale Close Clós Ghleanntán na bhFiach
Ravensdale Road Bóthar Ghleanntán na bhFiach
Redbridge Mews Eachlann an Droichid Dheirg
Redemption Road Bóthar an tSlánaithe
Redforge Road Bóthar na Ceárta Deirge
Reed's Square Cearnóg Uí Mhaoildeirg
Reendowney Place Plás Rí an Domhnaigh
Rhodaville Estate Eastát Bhailtín Rhoda
Richmond Avenue Ascaill Richmond
Richmond Estate Eastát Richmond
Richmond Hill Cnoc Richmond
Ridgeway, The Bealach an Droma [Logainm.ie]; 
Bealach an Mhullaigh [SÓC] 
Ringmahon Avenue Ascaill Rinn Mhachan
Ringmahon Close Clós Rinn Mhachan
Ringmahon Road Bóthar Rinn Mhachan
Rise, The An tArd
River Lee An Laoi
Riverbank Bruach na hAbhann
Riverview Estate Eastát Radharc na hAbhann
Riverview Business Park Páirc Gnó Radharc na hAbhann
Robert Street Sráid Roibeaird
Robin Hill Cnoc na Spideoige
Rochelle Park Páirc Rochelle
Roche's Buildings Foirgnimh an Róistigh
Rock Cottages Iostáin na Carraige
Rocklawn Terrace Ardán Phlásóg na Carraige
Rock Steps Céimeanna na Carraige
Rock Villas Bailtíní na Carraige
Rockboro Avenue Ascaill Bhaile na Carraige
Rockboro Court Cúirt Bhaile na Carraige
Rockcliffe Village Sráidbhaile Aill na Carraige
Rockfield Gort na Carraige
Rockgrove Estate Eastát Gharrán na Carraige
Rockgrove Terrace Ardán Gharrán na Carraige
Rockspring Terrace Ardán Thobar na Carraige
Rockvale Gleann na Carraige
Rockwell Terrace Ardán Thobar Na Carraige
Rockwood Coill na Carraige
Roger Casement Park Páirc Ruairí Mhic Easmainn
Roman Street An tSráid Rómhánach
Rope Walk Siúlán na Rópaí
Ros Barra Ros Bharra
Rose Hill Cnoc na Rós
Rose Lawn Plásóg na Rós
Rosebank Bruach na Rós
Rosegreen Avenue Ascaill Fhaiche na Rós
Roselawn Plásóg na Rós
Roslyn Court Cúirt Roslyn
Rossa Avenue Ascaill Rosa
Rossalee Close Clós Ros an Lao
Rossbrook Sruthán an Rois
Rossdale Park Páirc Ghleanntán an Rosa [SÓC]; 
Páirc Ghleanntán an Rois [Logainm.ie] 
Rowanville Bailtín an Chaorthainn
Rowland's Lane Lána Uí Rothláin
Russell Court Cúirt an Ruiséalaigh
Rutland Street Sráid Rutland
Previous Next
BrowseAloud
Cork City Libraries, Grand Parade, Cork, Ireland.
Contact us: Tel. +353 21 4924900 | Fax. + 353 21 4275684 | Email: libraries@corkcity.ie