Street Names Bilingual List - H

EnglishIrish
Hackett's Terrace Ardán an Aicéadaigh [Logainm.ie];
Ardán an Haicéidigh [SÓC]
Haig Gardens Gairdíní Haig
Halcon Drive Céide Halcon
Half Moon Lane Páirc na Leathghealí
Half Moon Street Sráid na Leathgealaí
Halldene Avenue Ascaill Halldene
Halldene Gardens Gairdíní Halldene
Halldene Grove Garrán Halldene
Halldene Way Bealach Halldene
Hanover Street Sráid Hanover
Hansborough Court Cúirt Hansborough
Harbour View Road Bóthar Radharc an Chuain
Hardwick Street Sráid Hardwick
Harley Wood Coill Uí Earaile 
Harley's Street Sráid Uí Earaile
Harrington Row Rae Uí Arrachtáin [SÓC] ;
Rae Uí Úrdail [Logainm.ie]
Harrington Square Cearnóg Uí Arrachtáin [SÓC] ;
Cearnóg Uí Úrdail [Logainm.ie]
Hartland's Avenue Ascaill Hartland
Hartland's Road Bóthar Hartland
Hattons Alley Lane Lána Scabhat Mhic Ghiolla Chatáin
Hawke's Road Bóthar Hawke
Hawthorn Mews Eachlann na Sceiche
Hazel Road Bóthar an Choill
Hazelville Bailtín an Choill
Heatherton Baile an Fhraoigh
Hegarty's Square Cearnóg Uí Éigeartaigh
Helenaville Bailtín Léana [SÓC]; 
Baile Eiléana [Logainm.ie]
Henry Street Sráid Anraí
Herbert Park Páirc Hoireabaird [SÓC]; 
Páirc Hoirbeaird [Logainm.ie]
Herbert Park Lawn Plásóg Pháirc Hoireabaird [SÓC]; 
Plásóg Pháirc Hoirbeaird [Logainm.ie]
Hettyfield Downs Mulláin Ghort Heití
Hettyfield Lane Lána Ghort Heití
Hettyfield Mews Eachlann Ghort Heití
Hettyfield Park Páirc Ghort Heití
Heyland's Lane Lána Úi Aoláin
Hibernian Buildings Na Foirgnimh Ibeirneacha
High Street An tSráid Ard
Highfield Avenue Ascaill an Ghoirt Aird
Highfield Lawn Plásóg an Ghoirt Aird
Highfield West An Gort Ard Thiar
Hill Lane Lána an Chnoic
Hillgrove Lane Lána Gharrán an Chnoic
Hillgrove Lawn Plásóg Gharrán an Chnoic
Hillside Avenue Ascaill na Leirge
Hillside Drive Céide na Leirge
Hillside Grove Garrán na Leirge
Hillside Lawn Plásóg na Leirge
Hillside Road Bóthar na Leirge
Hillview Drive Céide Radharc an Chnoic
Hodders Lane Lána Hodder
Holly Hill (or) Hollyhill Cnoc an Chuilinn
Holly Hill View Radharc Chnoc an Chuilinn
Hollyhill Heights Arda Chnoc an Chuilinn
Hollyhill Lane Lána Chnoc an Chuilinn
Hollyhill Road Bóthar Chnoc an Chuilinn
Hollyhill Shopping Centre Siopalann Chnoc an Chuilinn
Hollymount Estate Eastát Chnocán an Chuilinn
Hollymount Industrial Estate Eastát Tionscail/Tionsclaíoch/Tionsclaíochta Chnocán an Chuilinn
Hollyville Estate Eastát Bhailtín an Chuilinn [SÓC]; 
Eastát Bhaile an Chuilinn [Logainm.ie]
Hollywood Estate Eastát Choill an Chuilinn
Homeville Place Plás Bhaile Home
Honan Mews Eachlann Uí Eonáin
Horgan's Quay Cé Uí Argáin
Horgan's Buildings Foirgnimh Uí Argáin
Huggardsland Fearann Huggard
Hunters Gate Geata Uí Fhiachra
Hyde Park Páirc de hÍde
Previous Next
BrowseAloud
Cork City Libraries, Grand Parade, Cork, Ireland.
Contact us: Tel. +353 21 4924900 | Fax. + 353 21 4275684 | Email: libraries@corkcity.ie