Street Names Bilingual List - C

EnglishIrish
Cahilll Ville Bailtín Chathail
Cahergal Avenue Ascaill na Cathrach Gile
Cahergal Gardens Gairdíní na Cathrach Gile
Cahergal Lawn Plásóg na Cathrach Gile
Cahergal Park Páirc na Cathrach Gile
Camden Place Plás Camden
Camden Quay Cé Camden
Cappanoole Ceapach na hÚll
Capwell Tobar an Chaipín
Capwell Avenue Ascaill Thobar an Chaipín
Capwell Road Bóthar Thobar an Chaipín
Carbery Road Bóthar Ó gCairbre
Cardinal Court Cúirt an Chairdinéil
Cardinal Way Bealach an Chairdinéil
Carey's Lane Lána Uí Chiardha
Carolina Terrace Ardán Carolina
Caroline Street Sráid Caroline
Carrig View Terrace Ardán Radharc na Carraige
Carrigdubh Estate Eastát na Carraige Duibhe 
Carrigeen Park Páirc an Charraigín
Carrigmore Park Páirc na Carraige Móire
Carrigrohane Road Bóthar Charraig Ruacháin
Carrig View Terrace Ardán Radharc na Carraige
Carroll's Lane Lána an Chearúllaigh
Carroll's Place Plás Uí Chearúill 
Carroll's Quay Cé an Chearúllaigh
Cassidy's Avenue Ascaill Uí Chasaide
Castle Avenue Ascaill an Chaisleáin
Castle Close Clós an Chaisleáin
Castle Park Páirc an Chaisleáin
Castle Road Bóthar an Chaisleáin
Castle Street Sráid an Chaisleáin
Castlegreina Park Páirc Chaisleán na Gréine
Castlejane Park Páirc Chaisleán Shinéad
Castleview Terrace Ardán Radharc an Chaisleáin
Cathedral Avenue Ascaill na hArdeaglaise
Cathedral Place Plás na hArdeaglaise
Cathedral Road Bóthar na hArdeaglaise
Cathedral Street Sráid na hArdeaglaise
Cathedral Walk Siúlán na hArdeaglaise
Catherine Street Sráid Chaitríona
Cattle Market Avenue Ascaill Mhargadh na hAirnéise
Ceanncora Lawn Plásóg Cheann Coradh
Cedar Avenue Ascaill an Chéadrais
Cedar Grove Garrán an Chéadrais
Centenary Crescent Corrán an Chomóradh Céad Bliain
Centenary Row Rae an Chomóradh Céad Bliain
Central Avenue An Ascaill Mhéanach
Centre Park Road Bóthar na Lárpháirce
Chapel Hill Cnoc an tSéipéil
Chapel Street Sráid an tSéipéil
Charlemont Terrace Ardán Charlemont
Charleville Cottages Iostáin Ráth Loirc
Cherrington Cherrington
Cherry Court Cúirt na Silíní
Cherry Drive Céide na Silíní
Cherry Grove Garrán na Silíní
Cherry Tree Road Bóthar Chrann na Silíní
Chesterton Court Cúirt Chesterton
Chestnut Grove Garrán an Chastáin
Chiplee Villas Bailtíní Chiplee
Christ Church Lane Lána Eaglais Chríost
Church Road Bóthar na hEaglaise
Church Street Sráid na hEaglaise
Churchfield Avenue Ascaill Chnoc na Cille
Churchfield Gardens Gairdíní Chnoc na Cille
Churchfield Green Faiche Chnoc na Cille
Churchfield Hill Ard Chnoc na Cille
Churchfield Industrial Estate

Eastát Tionscail/Tionsclaíoch/Tionsclaíochta Pháirc na hEaglaise 

Churchfield Place East Plás Pháirc na hEaglaise Thoir
Churchfield Place West Plás Pháirc na hEaglaise Thiar
Churchfield Road Bóthar Pháirc na hEaglaise
Churchfield Terrace East Ardán Pháirc na hEaglaise Thoir
Churchfield Terrace West

Ardán Pháirc na hEaglaise Thiar

Churchfield Way Lower Bealach Pháirc na hEaglaise Íochtarach
Churchfield Way Upper Bealach Pháirc na hEaglaise Uachtarach
Churchyard Lane Lána na Reilige
Circle, The An Ciorcal
City View Court Cúirt Radharc na Cathrach 
City View Mews Eachlann Radharc na Cathrach
Clanrickarde Estate Eastát Chlann Riocaird
Clarence Court Cúirt Clarence
Clareville Estate Eastát Vile Chlára
Clarke's Bridge Droichead Uí Chléirigh
Clarkes Road Bóthar Uí Chléirigh 
Clarke's Hill Cnoc Uí Cléirigh
Clashduv Park Páirc na Claise Duibhe
Clashduv Place Plás na Claise Duibhe
Clashduv Road Bóthar na Claise Duibhe
Clehanes Cottages Iostáin Uí Chathaláin
Clermont Avenue Ascaill Clermont
Clermont Cottages Iostáin Clermont
Clermont Terrace Ardán Clermont
Cleve Hill Cnoc Cleve [Logainm.ie]; 
Cnoc na hAille [SÓC]
Clifton Avenue Ascaill Clifton
Clifton Downs Mulláin Clifton
Clifton Estate Eastát Clifton
Clifton Road Bóthar Clifton
Clonard Cluain Ard
Clonavon

Cluain Abhann

Clontarf Estate Eastát Chluain Tarbh
Clontarf Street Sráid Chluain Tarbh
Clontymon Lawn

Plásóg Chluain Thigh Motháin [Logainm.ie];
Plásóg Chluain Díomáin [SÓC]

Close's Green

Bóthar Uí Chlusaigh [SÓC];
Bóthar Uí Chluasaigh [Logainm.ie]

Close's Road Faiche Uí Chlusaigh [SÓC]; 
Faiche Uí Chluasaigh [Logainm.ie]
Clover Hill Estate Eastát Chnoc na Seimre
Clover Hill House Teach Chnoc na Seimre
Clover Hill Park Páirc Chnoc na Seimre
Coach Street Sráid an Chóiste
Coakley's Row Rae Mhic Chaochlaigh
Coal Quay Cé an Ghuail
Coburg Street Sráid Coburg
Cockpit Lane Lána Troid Coileach [SÓC]; 
Lána an Láthair Throda Coileach [Logainm.ie] 
College, The An Coláiste
College Road Bóthar an Choláiste
College Square Cearnóg an Choláiste
College View Radharc an Choláiste
Colmcille Avenue Ascaill Cholm Cille
Comeragh Park Páirc an Chomaraigh
Commons Road Bóthar na gCoimíní [SÓC]; 
Bóthar an Choimín [Logainm.ie] 
Community College Coláiste Pobail
Congress Road Bóthar na Comhdhála
Connaught Avenue Ascaill Chonnacht
Connell Street Sráid an Chonallaigh [SÓC]; 
Sráid Uí Chonaill [Logainm.ie] 
John F. Connelly Road Bóthar Sheáin F. Uí Chonghaile
Connolly Place Plás Uí Chonghaile
Convent Avenue Ascaill an Chlochair
Convent Lane Lána an Chlochair
Convent Mews Eachlann an Chlochair
Convent Place Plás an Chlochair
Convent Road Bóthar an Chlochair
Conway's Lane Lána Mhic Chonmhaí
Cook Street Sráid an Chócaigh
Coolgarten Park Páirc Chúil Ghartáin
Coolmaine Crescent Corrán Chúl Méine
Cooney's Lane Lána an Chuanaigh
Copley Place Plás Copley
Copley Street Sráid Copley
Copperhill Cnoc an Chopair
Corban's Square Cearnóg Uí Chorbáin [Logainm.ie]; 
Cearnóg an Chorbánaigh [SÓC] 
Corkeran's Quay Cé Uí Chorcráin [Logainm.ie]; 
Cé an Chorcránaigh [SÓC] 
Corn Market Street Sráid Mhargadh an Arbhair
Corporation Buildings Foirgnimh an Bhardais
Corrib Lawn Plásóg na Coiribe [SÓC]; 
Plásóg Loch Coirib [Logainm.ie] 
Corvalley Court Cúirt an Chorrbhaile [Logainm.ie]; 
Cúirt Chor an Bhealaigh [SÓC] 
Cotters Street Sráid Mhic Choitir
Court Cairn Cúirt an Chairn
Court House Street Sráid Theach na Cúirte
Courtown Drive Céide Bhaile na Cúirte
Courtown Park Páirc Bhaile na Cúirte
Cove Street Sráid an Chamais
Coyle Square Cearnóg Mhic Ghiolla Chomhaill
Crab Lane Lána na bhFia-úll
Crane Lane Lána na Craenach
Crescent, The An Corrán
Croaghta Park Páirc an Chrochta
Croghtmore Square Cearnóg an Chrochta Mhóir
Crone's Lane Lána Uí Chróin [Logainm.ie]; 
Lána an Chrónaigh [SÓC]
Cross Douglas Road Crosbhóthar na Dúghlaise
Cross Lane Lána na Croise
Cross Street Sráid na Croise
Cross(e)'s Green Faiche Cross(e);   Faiche na Croise [SÓC]; 
Faiche an Chrosaigh [Logainm.ie] 
Cross(e)'s Green Quay Cé Fhaiche Cross(e);   Cé Fhaiche na Croise [SÓC]; 
Cé Fhaiche an Chrosaigh [Logainm.ie] 
Curragh Road Bóthar an Chorraigh
Curraheen An Corraichín
Curraheen Close Clós an Choraichín
Curraheen Crescent Corrán an Chorraichín
Curraheen Drive Céide an Chorraichín
Curraheen Estate Eastát an Chorraichín
Curraheen Lawn Plásóg an Chorraichín
Curraheen Road Bóthar an Chorraichín
Cushing Place Plás an Chúisínigh 
Cushing Road Bóthar an Chúisínigh
Custom House Quay Cé Theach an Chustaim
Custom House Street Sráid Theach an Chustaim
Previous Next
BrowseAloud
Cork City Libraries, Grand Parade, Cork, Ireland.
Contact us: Tel. +353 21 4924900 | Fax. + 353 21 4275684 | Email: libraries@corkcity.ie