Street Names Bilingual List - A

EnglishIrish
Abbey Street Sráid na Mainistreach
Abbot's Lane Lána an Aba
Academy Street Sráid an Acadaimh
The Acre (Tivoli) An tAcra (Tivoli)
Adelaide Place Plás Adelaide
Adelaide Street Sráid Adelaide
Alacoque Place Plás Alacoque
Albert Quay Cé Albert
Albert Road Bóthar Albert
Albert Street Sráid Albert
Alderwood Coill na Fearnóige
Alexandra Road Bóthar Alexandra
Alexandra Villas Bailtíní Alexandra
Alfred Street Sráid Alfred [Logainm.ie];
Sráid Ailbhe [SÓC]
Allen Square Cearnóg an Ailínigh [SÓC]; 
Cearnóg Uí Ailín [Logainm.ie] 
Allendale Avenue Ascaill Allendale
Allendale Drive Céide Allendale
Allinett's Lane Lána Allinett
Alma Villas Bailtíní Alma
Anderson's Quay Cé Andarsan
Anderson's Street Sráid Andarsan
Anglesea Place Plás Anglesea
Anglesea Street Sráid Anglesea
Anglesea Villas Bailtíní Anglesea
Ann Street Sráid Anna
Annalee Grove Garrán Eanach Lao
Anne Street Sráid Anna
Anne Street Little Sráid Bheag Anna
Ann's Villas Bailtíní Anna
Antonia Villas Bailtini Antonia
Araglen Court Cúirt Airglinne
Arch Lane Lána na hÁirse
Arch Steps Céimeanna na hÁirse
Ardarostig Ard an Róistigh
Ardarostig Crossroads Crosbhóithre Ard an Róistigh
Ard Bhaile An tArdbhaile
Ardbarra Ard Bharra
Ardcairn Ard an Chairn
Ardcairn View Radharc Ard Chairn
Ardcairn Villas Bailtíní Ard Chairn
Arderin Way Bealach Ard Éireann
Ardfallen Estate Eastát Ard Faithleann
Ardfallen Road Bóthar Ard Faithleann
Ardfoyle Avenue Ascaill Ard Fáil
Ardfoyle Crescent Corrán Ard Fáil
Ardfoyle Place Plás Ard Fáil
Ardmahon Estate Eastát Ard Machan
Ardmanning Avenue Ascaill Ard an Mhainnínigh () Uí Mhainnín
Ardmanning Lawn Plásóg Ard an Mhainnínigh () Uí Mhainnín
Ardmore Avenue Ascaill Airde Móire
Ardmore Avenue Upper Ascaill Airde Móire, Uachtarach
Ardmore Heights Arda Airde Móire
Ardpatrick Ard Phádraig
Ardross Estate Eastát Ard Rois () Eastát Ard an Rosa
Ardskeagh Villas Bailtini Ard Scéithe () Bailtíní na hArdsceiche
Argideen Lawn Plásóg Airgidín () Plásóg an Airgidín
Arthur Villas Bailtíní Artúir
Arundel Terrace Ardán an Airinnéalaigh
Arundel Villas Bailtíní an Airinnéalaigh
Ascension Heights Arda Deascabhála
Ashboro Caiseal na Fuinseoige
Ashburton Hill Cnoc Ashburton
Ashdale Park Páirc Ghleann na Fuinseoige
Ashdene Fothair na Fuinseoige
Ashford Estate Eastát Áth na Fuinseoige
Ashgrove Avenue Ascaill Gharrán na Fuinseoige
Ashgrove Drive Céide Gharrán na Fuinseoige
Ashgrove Lawn Plásóg Gharrán na Fuinseoige
Ashgrove Park Páirc Gharrán na Fuinseoige
Ashgrove View Radharc Gharrán na Fuinseoige
Ashgrove Villas Bailtíní Gharrán na Fuinseoige
Ashleigh Drive Céide Ashleigh
Ashleigh Gardens Gairdíní Ashleigh
Ashleigh Rise Ard Ashleigh
Ashton Place Plás Ashton
Ashwood Coill na Fuinseoige
Ashwood Close Clós Choill na Fuinseoige
Ashwood Grove Garrán Choill na Fuinseoige
Assumption Road Bóthar na Deastógála
Auburn Villas Bailtíní Auburn
Audley Place Plás Uí Ádhlaigh
Avoca Crescent Corrán Abhóca
Avondale Abhainn Daoile
Avondale Park Páirc Abhainn Daoile
Avonlea Court Cúirt Bhán na hAbhann
Avonlea Gardens Gairdíní Bhán na hAbhann
Avonmore Park Páirc na hAbhann Móire
Previous Next
BrowseAloud
Cork City Libraries, Grand Parade, Cork, Ireland.
Contact us: Tel. +353 21 4924900 | Fax. + 353 21 4275684 | Email: libraries@corkcity.ie