Landmarks Bilingual List - C-E

Miscellaneous geographic features around Cork city: a bilingual list

Bridges/Rivers/Buildings

EnglishIrish
Callanan's Tower Túr Uí Challanáin
Carey's Lane Chapel Seanséipéal Uí Chiardha
Cat Fort Dún Cat
Christy Ring Bridge Droichead Chríostóra Uí Rinn
City Hall Halla na Cathrach
Clarke's Bridge Droichead Uí Chléirigh
College, The An Coláiste
Collins Barracks Dún Uí Choileáin
Community College Coláiste Pobail
Cork City Libraries Leabharlanna Cathrach Chorcaí
Cork County Library Leabharlann Chontae Chorcaí
Cork Institute of Technology (roimhe seo:  Cork Regional Technical College)

Institiúid Teicneolaíochta Chorcaí (roimhe seo: Coláiste Teicniúil Réigiúnach Chorcaí)

Cork Opera House Áras Cheoldrámaíochta Chorcaí
Cork University Hospital
(formerly: Cork Regional Hospital)
Ospidéal Ollscoil Chorcaí
(roimh seo: An tOspidéal Réigiúnach)
Courthouse Teach na Cúirte
Curraheen River An tSabhrann Abhainn an Churraichín
Donovan's Bridge Droichead Uí Dhonnabháin
Eamon de Valera Bridge Droichead Éamoinn de Valera
Elizabeth Fort Dún Eilíse
The English Market An Margadh Sasanach,
An Margadh Gallda
<< Previou> Next >>
BrowseAloud
Cork City Libraries, Grand Parade, Cork, Ireland.
Contact us: Tel. +353 21 4924900 | Fax. + 353 21 4275684 | Email: libraries@corkcity.ie